Přehled všech výhod produktu

Přednosti produktů - myčky
Výhody produktů

Testovaná hygiena 

Účinnost proti virům – vědecky potvrzeno 
Podle certifikace institutu pro integrační hygienu a virologii* InFluenc_H jsou při mytí v tankových myčkách za použití mycích prostředků Miele ProCare Shine 10 A a 10 GC v programech 1, 2 a 3 odstraněny obalené viry, ke kterým patří mj. koronaviry, noroviry a adenoviry.
Popis metody pro přístroje PTD70x najdete a href="https://www.miele.com/media/ex/com/Professional/Pruefberichte_Virussiegel/PTD70x_Viruswirksamkeit_Testkriterien_Virus_effectiveness_test_criteria_2021-11-25.pdf"zde/a. | Popis metody pro přístroje PTD901 najdete a href="https://www.miele.com/media/ex/com/Professional/Pruefberichte_Virussiegel/PTD901_Viruswirksamkeit_Testkriterien_virus_effectiveness_test_criteria_04.22.pdf"zde/a. Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení