WiFi Conn@ct

Komfortní propojení se sítí
Pomocí mobilního zařízení můžete přístroje komfortně ovládat a kontrolovat.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení