Kompletní dokumentace procesů

Právně bezpečná dokumentace
S ohledem na právně bezpečnou dokumentaci procesu přípravy jsou k dispozici různé možnosti. Procesní data evidovaná mycím a dezinfekčním automatem na podložní mísy je např. možné rovnou zasílat do tiskárny. Kromě toho mají přístroje záložní interní paměť, ve které je uloženo až 800 cyklů autoklávování. 
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení