Tiskové zprávy Miele

Tisková zpráva 12/2016

BIOCEV: unikátní spojení vědeckých institucí

Ve středočeském Vestci nedaleko od Prahy zahájila začátkem roku 2016 plný provoz unikátní vědecká instituce: BIOCEV. Jedná se o společný počin šesti ústavů Akademie věd ČR a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze. Cílem jedinečného projektu bylo vytvoření společného vědeckého centra excelence v oblastech biotechnologií a biomedicíny. Zdejší výzkum a vývoj se zaměřuje na vybrané oblasti těchto věd a dělí se do pěti výzkumných programů: Funkční genomika, Buněčná biologie a virologie, Strukturní biologie a proteinové inženýrství, Biomateriály a tkáňové inženýrství a Vývoj léčebných a diagnostických postupů. Centrální přípravu laboratorního vybavení zajišťují mimo jiné i dva mycí a dezinfekční automaty Miele Professional. 

„V centru BIOCEV propojily svůj výzkumný a lidský potenciál dvě špičkové instituce České republiky – Akademie věd a Univerzita Karlova. Cílem vědeckého programu centra je detailní poznání buněčných mechanismů na molekulární úrovni, vývoj nových léčebných postupů, včasné diagnostiky, biologicky aktivních látek včetně chemoterapeutik, proteinového inženýrství a pokročilých technik. Nejnovější technologie v centrálních laboratořích budou potom zpřístupněny i firmám či týmům z jiných institucí. Za neméně podstatné považuji, že odborné programy centra přispějí k výchově nové generace badatelů a technologických specialistů,“ prohlásil Vladimír Mareček, místopředseda AV ČR. Do roku 2020 by mělo ve Vestci pracovat 600 výzkumných pracovníků, z toho 200 magisterských a doktorských studentů.    

   Hlavním zdrojem finančních prostředků na vybudování celého centra byl Evropský fond regionálního rozvoje. „Centrum BIOCEV by nemohlo vzniknout bez dostatečného finančního zajištění. Projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum a inovace, a to částkou přesahující dvě miliardy korun. Jsem přesvědčen
o tom, že se tato investice České republice i Evropské unii vyplatí,“
uvedl při příležitosti ukončení stavební fáze projektu Stanislav Štech, náměstek ministryně školství.    

   Zajistit plynulý provoz rozsáhlého vědeckého pracoviště s tak rozmanitým zaměřením není nic jednoduchého. Denně musí být k dispozici velké množství perfektně čistých laboratorních nástrojů a vybavení. Údržba probíhá centrálně v suterénu hlavní budovy. Zde se každý den připravuje vybavení pro všech šest zde sídlících poboček ústavů Akademie věd ČR - Ústav molekulární genetiky, Biotechnologický ústav, Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny a Ústav makromolekulární chemie - i pro dvě univerzitní fakulty - Přírodovědeckou fakultu a 1. lékařskou fakultu UK. Servisní jednotka přípravny médií zajišťuje přípravu kultivačních médií a roztoků pro tkáňové kultury, bakteriologických médií nebo misek, parní sterilizaci roztoků
a parní nebo horkovzdušnou sterilizaci materiálu. Servisní jednotka umývárny pokrývá mytí laboratorního skla a plastů, parní nebo horkovzdušnou sterilizaci nádob a balení připraveného vybavení do fólie. Centrálně se také zajišťuje praní a dekontaminace pracovních oděvů v externí prádelně, dekontaminace GMO odpadů, likvidace nebezpečných látek nebo dodávky suchého ledu.


   Součástí profesionálního vybavení umývárny jsou kromě dalších přístrojů i dva velkokapacitní prokládací mycí a dezinfekční automaty Miele Professional PG 8528 EL AV, které  jsou určeny pro centralizované mytí laboratorního skla a plastů. „Se značkou Miele jsme měli výborné zkušenosti už z provozu v ÚMG Dejvicích a následně i v ÚMG Krč, jak do kvality mytí, tak spolupráce s techniky,“ vysvětluje výběr značky pro nové vědecké centrum Dobromila Kumpoštová, vedoucí přípravny médií a umývárny. 

  Pro snadnější obsluhu jsou oba zdejší automaty doplněny systémem automatických zavážecích a vyvážecích pásů a košovým vybavením pro běžné mytí. Vkládání znečištěných laboratorních nádob probíhá z jedné strany přístroje. Po ukončení mycího a dezinfekčního procesu jsou odebírány z druhé 
„čisté“ strany, čímž je minimalizována opětovná kontaminace. Mytí, dezinfekce i sušení probíhá v uzavřeném prostoru, který má elektronické zamykání dveří. Dvě ostřikovací ramena zajišťují intenzivní vnější mytí předmětů, duté laboratorní sklo je čištěno za pomoci injektorového systému. Přístroje jsou vyrobeny z kvalitního nerezu, mají dvojitou izolaci pro optimální tepelné a zvukové odizolování. „Servis byl velmi vstřícný a ochotný vyřešit všechny problémy. Po optimalizaci procesu probíhá mytí v očekávané kvalitě,“ dodává Kumpoštová.  

Stáhnout ve formátu PDF

Popis Stáhnout

Příprava laboratorního skla. Servisní jednotka umývárny vědeckého centra BIOCEV.

Servisní jednotka umývárny vědeckého centra BIOCEV s mycími a dezinfekčními automaty Miele Professional.

Příslušenství k přípravě laboratorního vybavení. Servisní jednotka umývárny vědeckého centra BIOCEV.

Injektorový mycí vozík  a laboratorní sklo při přípravě. Servisní jednotka umývárny vědeckého centra BIOCEV. 

Velkokapacitní mycí a dezinfekční automat Miele PG 8528 EL AV. Vědecké centrum BIOCEV.