Tiskové zprávy Miele

Tisková zpráva 25/2016

Světová premiéra mobilní sterilizační jednotky

Jak nemocnice zajistí čistění, dezinfekci a sterilizaci svých medicínských nástrojů, když je nutné kompletně renovovat sterilizační oddělení? Tuto otázku si položila nemocnice Nejsvětějšího srdce v belgickém Tienenu. Řešení: nejmodernější mobilní sterilizační jednotka na světě.   

Bez centrální sterilizace nejsou možné žádné operace, porody nebo vyšetření – to bylo vedení nemocnice zcela jasné už předtím, než začala minulý rok s kompletní renovací jednotky centrální sterilizace v kampusu Mariendal.
Kde se ale bude provádět sterilizace během následujících dvou měsíců? Všechny lékařské instrumenty na klinice totiž musí projít čištěním, dezinfekcí
a sterilizací v oddělení centrální sterilizace, aby se tak předešlo kontaminaci
a infekci. „Sterilizační jednotka je srdcem naší kliniky, které není možné na osm týdnů vypnout,“ říká Leon Jackers, ředitel nemocniční lékárny, který je také odpovědný za oddělení sterilizace. „Uvnitř budovy jsme neměli k dispozici žádné místo. Jako zřejmé řešení se nabízela mobilní budova umístěná venku. K tomu však neexistoval ani koncept, a v oboru ani nezbytné know-how."

Vedení nemocnice tedy oslovilo Miele Professional.  Erik van der Valk, ředitel belgického Miele Professional, si na to vzpomíná: „Když přišla poptávka z Tienenu, neměli jsme žádné řešení. Ale díky úzké spolupráci našeho vývojového oddělení s nemocnicí se podařilo navrhnout jednotku, která splňuje všechny zásady a požadavky evropských norem ISO. Díky speciálním komorám, optimální regulaci vzduchu, dostatku světla a prostoru, odpovídajícím protipožární opatřením a ergonomickému nábytku tak mohla nemocnice předložit inovativní
a bezpečné řešení. Také proto bylo mezitím možné kompletně zrenovovat oddělení centrální sterilizace.“ V listopadu minulého roku dala nemocnice zelenou konceptu Miele: nejmodernější mobilní sterilizační jednotce na světě, která byla postavena na zaměstnaneckém parkovišti kliniky.

High-tech mobilní jednotka zhotovená na míru splňuje všechny standardy kvality. „Koncept zohledňuje přesnost postupu a každého kroku procesu sterilizace. Nečisté zóny jsou zcela odděleny od čistých a sterilních částí, jednotka je vybavena moderními přístroji pro čištění, dezinfekci a sterilizaci lékařských nástrojů. Můžeme také kontrolovat tlak vzduchu v každé zóně. Kromě toho byl
na dočasném oddělení sterilizace instalován sledovací systém. Tak zjistíme, jestli
se sada nástrojů právě používá, nebo jestli se sterilizuje," říká Sandra Boets, vrchní sestra na oddělení centrální sterilizace.

Mobilní sterilizační jednotka tohoto standardu je celosvětově zcela jedinečná. „Tento koncept lze ale použít kdekoliv,“ dodává Erik van der Valk z Miele.
Je perfektní pro nemocnice, které chtějí zvětšit svá sterilizační oddělení, nebo stojí před tím stejným problémem jako nemocnice v Tienenu. Leon Jackers je konceptem nadšen: „Protože spolupráce s Miele byla tak úspěšná, mohli jsme s pomocí mobilní sterilizační jednotky dál operovat.“

Stáhnout ve formátu PDF

Popis Stáhnout

Uprostřed zeleně: Mobilní sterilizační jednotka před nemocnicí v belgickém Tienenu
(Foto: Miele)   

Interiér mobilní sterilizační jednotky, Tienen, Belgie (Foto: Miele)

Mnoho místa na čištění a dezinfekci v dočasné sterilizační jednotce, Tienen, Belgie (Foto: Miele)