Tiskové zprávy Miele

Tisková zpráva 13/2016

Využití alternativních zdrojů energie při praní a sušení

   Před více než 150 lety se na statku v Olomouci - Novém Dvoře začala pěstovat cukrová řepa pro hanácké cukrovary. Po dlouhá desetiletí vlastnil tento objekt Spolek moravských cukrovarů. Dnes se tu na 700 hektarech pěstuje kukuřice pro ekologickou výrobu energie. V roce 2012 zde zahájila provoz bioplynová stanice. Celkem se tady nachází šest tanků, z toho jsou čtyři fermentační nádrže a dvě vychlazovací jímky. Provoz stanice zajišťuje šest kogeneračních jednotek Schnell. Nenápadná stavba uprostřed polí však skrývá ještě jiný, neméně zajímavý projekt – BSB Prádelny. 

 

   Zdejší prádelna je výjimečná tím, že využívá pro svůj provoz hned dva ekologické zdroje energie. Prvním je vlastní elektrická energie, kterou vyrábí v objektu sídlící bioplynová stanice s kogeneračními jednotkami. Druhým zdrojem energie je horká „odpadní“ voda, která se zahřívá chlazením motorů kogeneračních jednotek. Prádelna ji používá nejenom pro předehřev veškeré prací vody, ale i pro sušení v Miele H2O -  horkovodních sušičkách. Využití těchto alternativních zdrojů energie je ekologickým a k životnímu prostředí šetrným řešením. Současně to výrazně snižuje vlastní provozní náklady prádelny, což se také pozitivně promítá do finálních cen služeb. Odpadní teplo se využívá i pro sušičku obilí a pro vytápění celého objektu statku.  

   Prádelna spustila provoz v lednu 2016. Po několika měsících provozu je možné říci, že projekt zvládl svůj start více než úspěšně. Kombinace příznivých cen, perfektní péče o prádlo a moderních technologií přineslo společně s nadšením menšího pracovního týmu příznivé výsledky. V současné době je kapacita prádelny 500 kg prádla denně při jednosměnném provozu. Vzhledem k velkému zájmu ze strany klientů a neustálému nárůstu zakázek se plánuje navýšení na 700 kg denně a otevření druhé směny. Zvažuje se také stavba nové úpravny vody a otevření vlastní sběrny prádla v Olomouci.     

   Podnik poskytuje kompletní servis v oblasti údržby prádla. Zpracovává se zde široká škála prádla: od lůžkovin, provozního, restauračního nebo dekorativního textilu až po mopy, úklidový textil, pracovní oděvy nebo uniformy. Jeho klienty jsou jak hotely, ubytovací zařízení, gastronomické a potravinářské provozy, úklidové firmy, tak i nemocnice a různá zdravotnická zařízení. Za tímto účelem je prádelna vybavena tzv. hygienickou smyčkou, zabraňující kontaminaci prádla pocházejícího z těchto provozů. Zákazníci současně automaticky obdrží také certifikát o bezinfekčnosti prádla. Prádelna disponuje precizním systémem značení prádla, který spolu s odděleným praním jednotlivých zakázek vylučuje možnost záměny prádla při pracím, sušicím nebo distribučním procesu. Přehledné označení prádla oceňují z řad zákazníků především domovy pro seniory, které zde nechávají prát jak veškerý provozní textil, tak i osobní oděvy svých klientů.  

   Každý druh prádla vyžaduje při údržbě jiný přístup a odlišné jsou i nároky na výsledný efekt. Prádelna se flexibilně přizpůsobuje požadavkům a potřebám jednotlivých zákazníků. Zvolit si lze např. způsob skládání a balení prádla, změkčování textilu, lisování, postupné sušení, množství pracích nebo avivážních prostředků či stupeň naškrobení. Obzvláště vysoké hygienické nároky jsou kladeny na praní nemocničních textilií a uniforem zdravotnického personálu a lékařů. Odlišný způsob zpracování prádla se volí i podle druhu znečištění. Náročnější je údržba např. u lázeňského provozního textilu, pokud se používá speciálních masážních emulzí nebo vonných olejů. 

   Účinný a ekologický přístup k péči o prádlo se v novodvorské prádelně projevuje nejen ve využívání alternativních zdrojů energie, ale i ve volbě vysoce profesionálních přístrojů. Společnost Miele byla jediným dodavatelem, který byl schopný přizpůsobit se specifickým požadavkům prádelny na energetické zdroje a navrhnout pro ni vhodné řešení. V současnosti se zde pere v pěti pračkách (8 – 40 kg prádla) a třech horkovodních sušičkách (40 kg prádla) značky Miele Professional. Veškeré tyto přístroje jsou vybaveny voštinovými bubny, které jsou šetrné ke zpracovávanému prádlu. Sestava je doplněna také jedním profesionálním mandlem, jenž je každodenně 8 hodin v provozu. „Jsme vybaveni pračkami a sušičkami značky MIELE, což je nejdokonalejší technologie na trhu v oboru prádelnictví. K praní používáme vysoce jakostní prací prostředky značky Havon, které zajišťují čisté prádlo s příjemnou vůní a zároveň jsou ekologicky šetrné vůči prádlu i životnímu prostředí,“ dodává vedoucí prádelny Andrea Kutmonová. 

Stáhnout ve formátu PDF

Popis Stáhnout

Elektrická energie z bioplynové stanice se využívá také pro provoz mandlu značky Miele Professional. BSB Prádelny. 

Hygienická pračka Miele Professional pro praní kontaminovaného prádla,  pohled z čisté strany.  BSB Prádelny. 

Prádelna vybavená přístroji Miele Professional efektivně  spojuje ekologické  a ekonomické aspekty provozu. BSB Prádelny. 

Mimořádně ekologický provoz prádelny s horkovodními sušičkami Miele. BSB Prádelny. 

Kogenerační jednotky bioplynové stanice. Prádelna využívá zde vyráběnou elektřinu i „odpadní“ horkou vodu z chlazení motorů kogeneračních jednotek.   

Bioplynová stanice zahájila provoz v roce 2012.  Nachází se zde šest tanků, z toho jsou čtyři fermentační nádrže a dvě vychlazovací jímky.