Tiskové zprávy Miele

Tisková zpráva 13/2015

 „Miele dostává své odpovědnosti za ochranu klimatu.“ To je jasné prohlášení dr. Eduarda Sailera, technického ředitele výrobce domácích spotřebičů, při příležitosti představení nové Zprávy o udržitelném rozvoji. „Díky konzistentnímu zvyšování účinnosti a úspory energie při výrobě a také provozu budov jsme dosáhli významného snížení spotřeby energie.“ Opatření se vztahují jak na ředitelství v Gütersloh, tak na ostatní provozy Miele.

Samotná výstavba nového kancelářského komplexu s mimořádně energeticky účinnou budovou i osvětlením v Gütersloh ušetří 2 860 000 kWh ročně na energii a tím i emise CO2 ve výši 535 000 kg za rok. „To odpovídá spotřebě 420 rodinných domů,“ vysvětluje tato čísla Hubert Hermelingmeier, vedoucí oddělení centrální správy energií. Celková výše investice do nové administrativní budovy dosáhla přibližně 22 milionů eur. Tento komplex nahrazuje části více než 100 let staré administrativní budovy, která již nebyla energeticky a protipožárně vyhovující.

Také hlavní datové centrum sídla společnosti mělo být energeticky účinnější,
a proto bylo znovu vystavěno na ploše 360 m2. Chlazení, napájení a bezpečnostní technologie jsou nyní na nejvyšší technologické úrovni – energeticky účinné, výkonné a k dispozici celodenně 365 dní v roce. Chlazení pochází z vlastního vysoce účinného chladicího systému. Ve srovnání se starým datovým centrem ušetří nový systém 730 000 kWh ročně, což odpovídá snížení emisí CO2 o 150 000 kg za rok.

Ve Zprávě o udržitelném rozvoji poskytuje Miele informace o těchto a dalších opatřeních, díky kterým se podařilo snížit celkovou spotřebu energie v závodech Miele od fiskálního roku 2012/2013 do 2013/2014 o 8,1 procenta na 223 546 megawatthodiny ročně. Od roku 2000 byla celková spotřeba energie snížena dokonce o 18,4 procenta.

Opatření v závodech Miele
V Gütersloh jakož i v ostatních závodech byla provedena řada opatření ke snížení spotřeby energie na vytápění ve stávajících budovách. V závodech Bielefeld, Warendorf, Euskirchen a Lehrte se úsporná opatření zaměřila na zlepšení konstrukce a izolace budov. Také osvětlení a tlakovzdušné jednotky byly modernizovány. V těchto čtyřech závodech činí úspory celkem 2 800 000 kWh
za rok. To vede ke snížení emisí CO2 o 818 000 kg za rok.

V závodě Bünde byla nedávno implementována nová energetická koncepce, jejímž jádrem je kogenerační jednotka s modulární trigenerací. Teplo generované jednotkou se používá pro vytápění a chlazení budov a výrobních zařízení, což má za následek lepší energetickou a environmentální bilanci. Například bylo připojeno nové mycí zařízení pro lisované plechové díly, které samo o sobě přispívá k úsporám v pětimístném číselném rozsahu. Celkově může být díky nové energetické koncepci ušetřeno 65 000 kWh za rok, čili
350 000 kg CO2.

V továrně na plastové díly ve Warendorfu zvyšuje Miele kontinuálně energetickou účinnost vstřikovacích lisů, takže je zde například používáno zbytkové teplo
pro sušení plastového granulátu. V Arnsbergu Miele modernizovalo výrobu stlačeného vzduchu a osvětlení. Závod v rakouském Bürmoosu se i přes rozšíření provozu snížila spotřeba při vytápění a závody v rumunském městě Brašov a v českém Uničově snížily spotřebu energie používané na osvětlení, výrobu a zásobování.

Dr. Eduard Sailer říká: „Miele se takto aktivně staví k rostoucímu nedostatku přírodních zdrojů a ke změnám klimatu.“ Přes vynaložené úsilí již v minulosti
a přes související úspěchy v energetické účinnosti a úsporách si společnost vytkla ostatní sledované cíle s elánem. „Vlastně jsme již udělali své domácí úkoly, ale jsme ambiciózní a chceme dále zlepšovat své hospodaření s energií,“ říká Hubert Hermelingmeier.

Odkazuje na specifickou oblast spotřeby energie, tedy spotřebu na tunu produktu, kterou Miele od roku 2000 snížilo celkem o 32,7 procenta. Cílem je nicméně v roce 2015/2016 snížit tuto hodnotu, která činí 1 368 kWh na tunu produktu (2011–2012), o další čtyři procenta. V důsledku toho by se měly snížit emise CO2 o tři procenta (556 kg na tunu produktu v roce 2011/2012). Za tímto účelem Miele provádí ve svých závodech dodatečná opatření pro systémy infrastruktury (vytápění a větrání), které byly vyhodnoceny v rozsáhlé analýze. Z ní vzešla možnost úspor kolem 10 milionů kilowatthodin, které bude Miele nyní postupně provádět. Různá opatření v oblasti účinnosti již byla zahájena, a to jak
v Německu, tak i v několika mezinárodních výrobních závodech. Další jsou plánována.

Stáhnout ve formátu PDF