Tiskové zprávy Miele

Tisková zpráva 12/2015

Se svojí Zprávou o udržitelném rozvoji 2015, kterou dnes Miele uveřejnilo na internetu, zavádí výrobce domácích spotřebičů hned dvojí novinku: je to první zpráva Miele, která se objeví výhradně na internetu a která splňuje požadavky nového standardu „G4“ pro předkládání zpráv. „Tímto Miele splňuje nároky na nejvyšší možnou transparentnost a přesnost ve zveřejňování zpráv,“ říká technický ředitel dr. Eduard Sailer, který dnes zprávu představil zástupcům tisku v sídle firmy v Gütersloh.

Výrobky s dlouhou životností, význam vzdělávání a podpory spolupracovníků, ochrany životního prostředí ve výrobě a dlouhodobého horizontu strategického plánování společnosti – to jsou pro Miele klíčové aspekty udržitelného rozvoje.
Za to byla rodinná firma z Gütersloh vyznamenána německou Cenou za trvale udržitelný rozvoj 2014. „Naše nová Zpráva o udržitelném rozvoji poskytuje informace o tom, jak jsou tyto a další aspekty
v Miele využívány a dále rozvíjeny,“ řekl dr. Sailer.

Zpráva o udržitelném rozvoji 2015 splňuje požadavky nového náročného standardu G4 Globální iniciativy pro podávání zpráv (Global Reporting Initiative, GRI). Struktura zprávy důsledně sleduje hodnotový řetězec společnosti
od nákupu materiálu a komponentů přes výrobu a logistiku po recyklaci
a likvidaci zařízení. Popisuje se vždy základní přístup, opatření, cíle a jejich dosažení, včetně dokumentace všech klíčových údajů. Poprvé lze najít kompletní přehled výhradně on-line – v novém designu přizpůsobeném internetové propagaci společnosti Miele.

Jedním z cílů zprávy je opětovně informovat o příslovečné dlouhé životnosti
a spolehlivosti spotřebičů Miele, které vykazují napříč celým sortimentem vysokou energetickou účinnost. Tak například 63 procent všech praček Miele spadá
do nejvyšší třídy energetické účinnosti A +++, nebo ji dokonce překračují až o 40 procent. Také u sušiček, myček nádobí, stejně jako u chladniček a mrazniček počet zařízení v nejlepší třídě energetické účinnosti vzrostl a v závislosti na kategorii výrobků dosahuje až 67 procent.

Výrobní prostory se také stávají „čistějšími“. V rámci firemní environmentální politiky bylo možné snížit celkovou spotřebu energie stejně jako spotřebu energie na tunu produktu – jen ve fiskálním roce 2013/14 o 8,1, respektive 9,8 procenta. Všechny evropské výrobní závody jsou nyní certifikovány pro mezinárodní standard řízení spotřeby energie ISO 50001. „To bylo doprovázeno řadou úsporných opatření, zahájených nebo provedených v průběhu vykazovaného období,“ říká Hubert Hermelingmeier, vedoucí oddělení centrální správy energií společnosti Miele. Samy energeticky účinné budovy a osvětlení nového kancelářského komplex ve firemním sídle v Gütersloh uspoří 2 860 000 kWh ročně. Výsledná úspora emisí CO2 je 535 000 kg za rok, což odpovídá spotřebě 420 rodinných domů.


I když spotřeba energie společnosti byla od roku 2000 snížena o více než 18 procent, což představuje o 57 procent méně emisí CO2, úsilí firmy o úspory neustává. Do roku 2016 mají být emise CO2 sníženy o další tři procenta. Mezi další cíle patří o 15 procent méně směsného odpadu a větší využívání druhotných surovin (recyklovaných materiálů).


V centru pozornosti jsou rovněž environmentální a sociální standardy
v dodavatelském řetězci, které jsou součástí řízení dodavatelů. Ve Zprávě
o udržitelném rozvoji 2015 popisuje společnost své zvýšené úsilí při výběru
a hodnocení dodavatelů a zabývá se výzvami souvisejícími se spotřebou základních surovin. Důležitou roli zde hraje provádění SA8000, mezinárodní sociální normy, jejíž kritéria dodavatelé Miele musí splňovat, včetně zákazu dětské a nucené práce a základních práv pracovníků.


Samotné Miele dodržuje SA8000 od roku 2004 a je takto oficiálně certifikováno jako jediný výrobce domácích spotřebičů v Německu. Stejně tak dlouho je příslušníkem OSN Global Compact, iniciativy pro udržitelný rozvoj v ekonomice. Mimo to se Miele v roce 2012 přihlásilo k vládní iniciativě Charta diverzity, která podporuje rovné příležitosti a diverzitu ve firmě.

Stáhnout ve formátu PDF