Tiskové zprávy Miele

Tisková zpráva 01/2015

Dlouhá životnost dává signál odvětví

Za svoji trvale udržitelnou podnikovou politiku dostává Miele jednu
z nejdůležitějších evropských cen za udržitelný rozvoj. Výkonní jednatelé společnosti Dr. Markus Miele a Dr. Reinhard Zinkann převzali vyzname nání při slavnostním udílení v Düsseldorfu z rukou ministra pro životní prostředí Severního Porýní-Vestfálska Johannesa Remmela.


Výrobce přístrojů pro domácnost z Gütersloh získal cenu v kategorii velkých podniků. Porota ocenila především
obsáhlou strategii udržitelného rozvoje podniku a dlouhou životnost výrobků. 

V odůvodnění poroty byla vyzdvižena transparentní prezentace aktivit směřujících k udržitelnému rozvoji ve zprávě
Miele. Navíc se zvážilo, že Miele hodnotí udržitelnost rozvoje i u svých dodavatelů a u spolupracovníků zastává „vysoké sociální standardy nad průměrem“. Dlouhá životnost přístrojů pro domácnost Miele, spojená s vysokou energetickou účinností a nízkou spotřebou zdrojů, dala „odvětví a společnosti mimořádně dobrý signál o udržitelném rozvoji.“

Porota Německé ceny za udržitelný rozvoj je složena z významných expertů z oblasti hospodářství, politiky, výzkumu a občanské společnosti pod vedením profesora Dr. Günthera Bachmanna, generálního tajemníka Rady pro udržitelný rozvoj.

Německá cena za udržitelný rozvoj, udělovaná posedmé stejnojmennou nadací, patří k nejrenomovanějším cenám svého druhu v Evropě.

Čestným hostem skvělého gala představení při udílení cen byl astronaut Alexander Gerst. Kromě toho byly uděleny čestné ceny bývalému spolkovému prezidentovi Horstu Köhlerovi, herci Colinu Firthovi a manželce Livii za jejich sociální a ekologickou angažovanost a zpěvačce Nelly Furtado za její humanitární nasazení.

Stáhnout ve formátu PDF