Tiskové zprávy Miele

Tisková zpráva 19/2014

Miele snižuje spotřebu energie

Certifikace podle normy řízení hospodaření s energií ISO 50001

Miele propracovaný systém řízení spotřeby energie. Díky němu společnost nedávno obdržela pro všechny své evropské závody certifikaci podle mezinárodní normy ISO 50001. „Tím jsme opět prokázali, že Miele ve svých výrobních závodech podle možnosti podporuje ochranu klimatu,“ říká Dr. Eduard Sailer, technický ředitel výrobce domácích spotřebičů.

Implementací této mezinárodní normy by firmy měly rozvíjet svůj energetický potenciál, snižovat náklady na energie a snižovat emise skleníkových plynů, jako jsou emise CO2 a další dopady na životní prostředí vyplývající ze spotřeby energie.

Přípravné práce pro certifikaci, která byla udělena firmou DNV Business Assurance GL, prováděl tým asi 18 odborníků ze závodů Miele. „Již řadu let jsme dobře organizovaní,“ vysvětluje Hubert Hermelingmeier, ústřední ředitel hospodaření s energií v Miele. Tak se projektové skupiny, například se zaměřením na oblasti pohonné techniky nebo vyvíjení vlastní elektřiny pro osvětlení, starají o optimalizaci svých oblastí, výměnu nápadů a sdílení standardizace probíhajících pracovních a řídicích procesů. Přesto jsme během bezmála jednoho a půl roku příprav na novou certifikaci byli schopni dále zlepšit naši vnitřní organizaci a nyní můžeme pracovat ještě více systematicky,“ říká Hermelingmeier. Energetickým odborníkům pomáhá integrovaný systém správy, který kombinuje požadavky několika norem dohromady. Všechny evropské závody jsou certifikovány normami ISO 9001 (kvalita), ISO 14001 (životní prostředí), OHSAS 18001 (BOZP) a SA8000 (sociální standard), závody v Gütersloh, Bielefeldu a Bürmoosu (Rakousko) navíc ještě ISO 13485 (zdravotnické prostředky). TovárnaDongguanu (Čína) má certifikaci v souladu se systémem řízení jakosti dle ISO 9001, systém managementu životního prostředí ISO 14001 a systém ochrany zdraví a bezpečnosti práce OHSAS 18001. Certifikace podle normy ISO 50001 a SA8000 jsou zde rovněž plánovány.

Práce pro tým zabývající se hospodařením s energií ale nekončí certifikací. Cílem i nadále zůstává určit další způsoby, jak ušetřit energii a jak ji využít. Proto Miele provedlo rozsáhlou analýzu potenciálu ve všech závodech. Obzvláště důležitým výsledkem je, že v některých závodech budou vytvořeny kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Továrna v jihovestfálském městě Bünde bude první. Na podzim zde bude uvedeno do provozu vysoce moderní zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a chlazení (sorpční technologie).

Stáhnout ve formátu PDF