Vývoj obchodní činnosti

Geschäftsentwicklung

Vývoj obchodní činnosti

V obchodním roce 2020 dosáhla společnost obratu 4,5 miliard Euro. To odpovídá nárůstu 276,6 milionů Euro nebo 6,5 %. Na domácím německém trhu činil obrat 1,33 miliard Euro. Společnost Miele zaměstnává 20 900 lidí po celém světě, z toho 11 050
v Německu (k 31. prosinci 2020).

Obrat společnosti Miele
Spolupracovníci společnosti Miele po celém světě