Výroba a technologie

Výroba

Výroba rámů sušiček

Miele technika

Rám sušičky se skládá z 5 dílů plechů. Jednotlivé plechy jsou k sobě spojeny technologií klinčování. Na každý rám je třeba 42 klinčových spojů. Zařízení, které spojení plechů v rám zajistí, je osazeno 6 robotickými rameny KUKA. Kromě rámových variant přístrojů vyrábíme také sušičky bezrámové. 

Montáž podlahového modulu a hotových přístrojů

Miele technika

Výrobní provoz disponuje 8 montážními linkami. Z toho jsou 2 linky na koncovou montáž sušiček, vždy po jedné lince na montáž praček s horním plněním a myček nádobí a 4 linky slouží na výrobu a montáž podlahového modulu s tepelným čerpadlem do sušiček. 

Sušičkové montážní linky jsou uzpůsobeny pro montáž 13 základních a 523 celkových variant přístrojů. Montážní linka praček s horním plněním má jisté prvenství. Produkt této linky je prvním přístrojem, který byl v uničovském závodě v roce 2004 smontován.  

Výroba sušičkových a pračkových bubnů

Miele technika

Bubny Miele jsou jedinečné svou povrchovou strukturou. Takzvaná "voština" připomínající včelí plástve zaručuje delší životonost prádla.

Výroba sušičkových bubnů disponuje dvěma expandovacími zařízeními. K tváření bubnů se používá směs vody a oleje, která působí na plech pod tlakem 120 Barů. Vyrábí se 6 variant bubnů s objemem prádla od 7 do 8 kg.

Pračkové bubny se vyrábí ve dvou variantách: voštinové bubny (700 otvorů v bubnu) a bubny s jemným dírkováním (4000 otvorů v bubnu). Oba typy pojmou 6 kg prádla. 

Výroba bočních a zadních stěn

Miele technika

Boční a zadní stěny sušiček a praček jsou vyráběny na zařízení o šesti lisech, z toho každý lis má hmotnost 32.000 kg. Celkem 17 forem vyrobí 15 druhů zadních a 2 druhy bočních stěn sušiček a praček.

Lisy jsou napuštěny hydraulickým olejem o obsahu 17.000 l. Pro případ úniku oleje je pod zařízením záchytná vana o objemu 10.000 l. 

Výroba plastových výlisků

Miele technika

Výroba plastových výlisků zahrnuje 16 druhů vedení vzduchu a 10 druhů podlahových modulů, které se poté na hlavní montáži zamontovávají do sušiček. 

Ke 4 vstřikolisům patří 18 forem, které lze měnit podle požadované výroby dílů, dále 8 svářeček, kterými se spojují vyrobené části dílů. Díly se svařují metodou horkého zrcadla. 

Denně se na všech vstřikolisech vyrobí 4.500 plastových dílů, přičemž průměrná spotřeba je 6.750 kg granulátu, z toho na jeden výrobek připadá přibližně 1,5 kg granulátu. 

Výroba mycích prostorů

Miele technika

Než začneme montovat myčku, je třeba předvyrobit její mycí prostor. Na nerezový plech tvořící samotný mycí prostor  se z vnější strany natavují černé desky, tzv. bitumen, který slouží k utlumení hluku při mycím procesu.

Připravené mycí prostory se dopravují k montážní lince myček po válečkovém dopravníku přímo nad montážní linkou pod střechou haly. 

Výrobní technologie

Tváření plechu pomocí kapaliny

Miele technika

Během procesu expandování kapalinou působí tlak kapaliny na plech, který následně dosedne na povrch formy. Výtažek je zhotoven ve třech operacích a vzhledem k rovnoměrnému tlaku kapaliny se díl vylisuje s menším ztenčením stěny oproti běžným technikám tváření. Touto technologií vyrábíme bubny do sušiček.

Tváření plechu postupovým lisováním

Miele technika

U postupového lisování jsou lisy řazeny za sebou ve skupině šesti lisů, které vykonávají jednotlivé lisovací operace - tažení, lemování, stříhání, děrování a ohýbání.

Technologií tváření plechu postupovým lisováním vyrábíme zadní a boční stěny praček a sušiček. 

Zpracování plastů

Miele technika

V oblasti zpracování plastů využíváme technologii vstřikování, tepelné nýtování a svařování. Používáme polypropylenový granulát (PP), polykarbonát (PC) a akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS). Disponujeme stroji o uzavírací síle 1000 kN a komorami o kapacitě 3500 cm3. Pro manipulaci s díly používáme tříosé manipulátory a šestiosé roboty.

 Za pomoci vstřikolisů zhotovujeme například komponenty pro podlahové moduly a vedení vzduchu do sušiček.

Svařování a pájení

Miele technika

V rámci výrobního programu disponujeme odpovídajícími technologiemi výroby pro svařování plasmou, laserem, kapacitním výstupkovým, odporovým (bodovým, švovým) a ultrazvukovým svařováním. V oblasti pájení využíváme pájení plamenem a v současné době probíha vývoj a příprava aplikování indukčního pájení do výroby. Pro analýzu a vyhodnocení spojů máme plně vybavenou metalografickou laboratoř.

Proces svařování využíváme při výrobě sušičkových a pračkových bubnů a také při výrobě mycích prostorů do myček nádobí. Pomocí pájení vytváříme chladicí okruh do tepelného čerpadla pro sušičku. 

Nýtování

Miele technika

V oblasti nýtových spojů používáme nýtování s trnem, klasické a rotační nýtování. U klasického nýtování s vyvinutím přítlaku nýtu na formu používáme skupinové nýtování s až šestinásobnou nýtovací hlavou.

Nýtováním spojujeme rámy plnících prostorů s bubny pro pračky s horním plněním a dna sušičkových bubnů s přírubou pro ložisko.

Klinčování

Miele technika

Klinčování neboli spojování prosazením je spojování materiálu tvářením za studena vzájemným protlačením (materiál plechu se formuje směrem ven z roviny plechu) a následným rozlisováním, takže zploštěním anebo vytlačováním vznikne neoddělitelný tvarový spoj.

Touto technologií nahrazujeme bodové svařování a hlavní výhodou je, že nedochází k tepelnému ovlivnění materiálu. Je to také velice čistá a ekologická metoda spojování materiálů – při klinčování nedochází oproti bodování k tvorbě výparů nebo jisker.

Klinčováním zhotovujeme rámy sušiček. 

TPM

Údržba na nejvyšší možné úrovni

Miele technika

Total Productive Maintenance (TPM) je nejvyšším možným realizovatelným stupněm údržby, která odráží dokonalost srovnatelnou s našimi výrobky.

V Miele technika realizujeme TPM prostřednictvím pěti stupňů řízení od zajištění pořádku na pracovišti, 6S, přes sdílení a řízení informací o stavu strojů v informačním systému SAP, periodickou údržbu, až po široké spektrum moderních prvků technické diagnostiky a analýzy příčin poruch strojů pomocí nástrojů FMEA, FTA a Ishikawa.

Zajištění plynulého chodu výroby

Miele technika

Technická diagnostika zahrnuje měření vibrací strojů, práci s termokamerou, ultrazvukovým detektorem a sledování stavu řídicích systémů strojů. Tyto prvky technické diagnostiky nám pomáhají předcházet poruchám strojního zařízení a udržovat tak plynulost výroby.

Okamžité řešení oprav nástrojů

Miele technika

Zázemí nástrojárny zajišťuje technickou podporu výroby v oblasti údržby nástojů a výroby náhradních dílů pro nástroje i pro strojní zařízení. Nejvýznamnější oblastí podpory výroby je bezpochyby správa lisovacích forem a řešení jejich oprav pro výrobu plastových dílů, sušičkových bubnů, bočních a zadních stěn sušiček a praček. Vybavení nástrojárny zahrnuje CNC soustruh, pětiosé obráběcí centrum, stroj pro elektroerozivní obrábění, EDM vrtačku a další stroje tak, aby bylo možné okamžité řešení oprav komponentů. 

Štíhlá výroba

V duchu motta "Stále lépe"

Miele technika

"Immer besser" (stále lépe) je motto, které provází značku Miele. Neustálé zlepšování se netýká jen kvality vyráběných spotřebičů, ale také procesů. Systematickým přístupem odstraňujeme plýtvání ve výrobních i podpůrných procesech.

Naše procesy jsou orientovány na zákazníka. Layout výrobních zařízení je přizpůsoben optimálnímu materiálovému toku. Předvýrobní procesy jsou integrovány do finálních montážních procesů (One Piece Flow), nebo jsou synchronizovány s konečnou montáží Just In Sequence (JIS). Ostatní procesy jsou řízeny tahem pomocí kanbanových karet.

Přehrát video

Neustálé zlepšování všech procesů

hudak

Uspořádání pracovišť na montážní lince je flexibilní pro různé výrobní dávky a typy výrobků. Vyrábíme několik set variant přístrojů, přičemž malé výrobní dávky (do 20 kusů) tvoří přes 80% naší výroby. Moderní výrobní zařízení jsou optimalizována pro malé výrobní dávky a klademe velký důraz na minimalizaci ztrát při přeseřízení. K řízení jednotlivých procesů využíváme jednoduché vizualizační prvky.

Logistika

Interní logistika

Miele technika

Pro řízení logistiky využíváme kombinaci moderního řídicího systému SAP a klasické osvědčené metody štíhlé logistiky za podpory BPM (Business Process Management) řešení.

Pro co největší efektivitu skladování  používáme velkokapacitní poloautomatický skladový systém řízený vlastním WMS, jenž je součástí našeho BPM řešení, které nám mimo elektronického výrobního i nevýrobního kanbanu pomáhá řídit i externí sklady a také  supermarkety se systémy zásobování JIT i JIS.

Lean logistika

Miele technika

Systém WMS využíváme mimo jiné i pro řízení interního zásobování výroby materiálem pomocí pravidelných interních milk-run okruhů. Pro převoz materiálu používáme tahače a podvozky, na kterých je materiál po celou dobu umístěn, čímž zvyšujeme přepravní kapacitu.

V interní logistice jsou zavedeny štíhlé metody logistiky počínající nivelizovanou výrobou, dále používáme kombinaci pevného i chaotického skladování, což umožňuje jednoduchou implementaci papírových i elektronických kanbanových karet, které slouží k návozu materiálu a také k řízení výroby.

Externí logistika

Miele technika

Systém SAP využíváme především pro řízení externí logistiky, kde jsou zavedené pravidelné milk-run okruhy. Ty jsou nakombinovány pro více dodavatelů pro svoz materiálů a odvoz obalů zpět k nim. Pro přepravu materiálu a hotových výrobků používáme především výměnné nástavby, ale také klasické návěsy.

Kvalita ve výrobě

Kvalitní výrobky jsou alfou a omegou

Miele technika

Miele jako prémiová značka je synonymem pro vysoce kvalitní přístroje, které se pravidelně umísťují na předních příčkách hodnocení spotřebitelských testů. Velký důraz na kvalitu, spolehlivost a dlouhodobou životnost výrobků je závazkem i pro společnost Miele technika, jejíž nastavení kontroly kvality výrobních procesů odpovídá vysokému standardu značky.

V duchu motta firemní filozofie „stále lépe“ jsou realizovány zlepšovací projekty s využitím metod jako SPC, Ishikawa, skupinových technik zaměřených na generování nápadů (brainstorming, brainwriting) nebo Six Sigma.

Testování kvality na každém kroku

Miele technika

Kontrola kvality zahrnuje na jedné straně vstupní kontrolu, která umožňuje řízení kvality dodávaných dílů, na straně druhé výrobní a konečnou kontrolu, které zajišťují vysoký standard procesů předvýroby, výroby a montáže. Na každém přístroji probíhá funkční zkouška, poté jsou již hotové pračky, sušičky a myčky namátkově prověřovány v rámci auditu výrobků.

Kontrola kvality se podílí i na analýzách vad materiálů, uvolňování produktů a procesů, FMEA analýzách, hodnocení parametrů materiálů i přístrojů. Za účelem zajištění vysokých požadavků zákazníka disponuje 3D měřícími zařízeními, optickým 3D scannerem a nadstandardně vybavenou zkušebnou.

 
1. místo Národní cena kvality České republiky 2016, program Excelence, podnikatelský sektor

Stáhnout

Konstrukce

Vývoj dílů sušiček a myček

Miele technika

Počátkem roku 2015 přebíráme z mateřského závodu kompetence pro vývoj dílů sušiček a myček. Nově vzniklé oddělení konstrukce přijímá během roku 2015 spolupracovníky v oblasti konstrukce. 

Aktuální volné pozice a další informace o možnostech spolupráce najdete v sekci kariéra. 

Kariéra - více informací