Výroba a technologie

Výroba

Výroba dílů do koncových přístrojů

Miele technika

Disponujeme celou řadou výrobních zařízení, která zhotovují díly pro montáž koncových přístrojů. Jedná se o lisování kovových a plastových dílů do sušiček prádla, praček s horním plněním a myček nádobí. 

Bubny pro pračky a sušičky

Miele technika

Bubny do praček a sušiček získáváme expandováním plechu kapalinou. Tlak kapaliny působí na plech, který následně dosedne na povrch formy. Díky rovnoměrnému tlaku kapaliny se díl vylisuje s menším ztenčením stěny oproti běžným technikám tváření. Výlisek je zhotoven ve třech operacích. 

Boční a zadní stěny přístrojů

Miele technika

Boční a zadní stěny sušiček a praček jsou vyráběny na lisovací lince technologií postupového lisování plechu.Lisy řazené za sebou vykonávají jednotlivé operace: tažení, lemování, stříhání,děrování a ohýbání. 

Boční stěny myček

Miele technika

Disponujeme jednou ohýbací linkou pro výrobu bočních stěn myček. Vyrábíme pozinkované, nerezové a bíle lakované stěny. 

Plastové díly

Miele technika

Plastové díly vyrábíme na pěti vstřikolisech. Jedná se o 16 variant vedení vzduchu a 10 druhů podlahových modulů, které se poté na hlavní montáži zamontovávají do sušiček. K pěti vstřikolisům patří 18 forem a dále 8 svářeček, kterými se spojují vyrobené části dílů. Díly se svařují metodou horkého zrcadla. 

Montáž koncových přístrojů

Miele technika

Výrobní provoz zajišťuje také montáž koncových přístrojů. Tyto výrobky lze rozdělit na dvě oblasti dle využití koncovým zákazníkem. Oblast péče o prádlo (sušičky, pračky) a oblast péče o nádobí (myčky). Přístroje jsou vyráběny pro domácnosti, sušičky navíc i pro profesionální využití. 

PTM

Být "vždy lepší" než konkurence

Miele technika

Žijeme technikou. V duchu motta být „vždy lepší“ navrhujeme, stavíme a pečujeme o stroje a zařízení. Robotika, Mechatronika, Průmysl a Údržba 4.0, Digitalizace – to všechno jsou oblasti, kterými pokrýváme celý životní cyklus stroje od jeho návrhu, přes integraci do výroby, údržbu, až po jeho vyřazení.

PTM – Production technology and maintenance

 

 

 

Konstrukce strojů a automatizace

Miele technika

Pro naši výrobu zajišťujeme výstavbu strojů z pohledu designu, automatizace a robotizace. Z hlediska životního cyklu stroje řešíme jednotlivé časové úseky strojního zařízení od návrhu přes uvolnění do provozu až po jeho vyřazení z hlediska stáří a nákladů na provoz.

Technologie

Miele technika

S rostoucí kapacitou výroby nám přibývají technologie. Tváříme plech, svařujeme, pájíme, zpracováváme plasty. Máme i další speciální technologie jako jsou pasivace povrchu, nanášení PUR těsnění či technologie šroubových spojů. Při návrhu produktu a odhalování problémů používáme nejmodernější metody jako jsou chemické analýzy a počítačové simulace.

TPM

Miele technika

Total productive maintenance (TPM) je naším standardem štíhlé údržby. Týmy údržby a výroby hledají co nejjednodušší způsob zlepšení stavu strojů a snaží se odstranit příčiny časových ztrát a prostojů strojního zařízení. TPM realizujeme prostřednictvím pěti stupňů: zajištění pořádku na pracovišti 6S, sdílení a řízení informací o stavu strojů v informačním systému SAP, periodická údržba, široké spektrum moderních prvků technické diagnostiky, analýza příčin poruch strojů pomocí nástrojů FMEA, FTA a Ishikawa.

Průmysl 4.0

Miele technika

Průmysl 4.0 kombinuje reálný svět výroby s virtuálním světem informační a komunikační technologie. Cílem je dosáhnout větší individuality a flexibility ve výrobě. Použitím inteligentního řešení získáme jedinečně konfigurovatelné výrobky za přijatelnou cenu. Pomocí decentralizované, samostatně organizované výroby docílíme základních systémových změn. Výrobní systémy budou komunikovat přímo s výrobky a určovat, jakou výrobní fázi musí polotovar absolvovat.

Štíhlá výroba

V duchu motta "Stále lépe"

Miele technika

"Immer besser" (stále lépe) je motto, které provází značku Miele. Neustálé zlepšování se netýká jen kvality vyráběných spotřebičů, ale také procesů. Systematickým přístupem odstraňujeme plýtvání ve výrobních i podpůrných procesech.

Naše procesy jsou orientovány na zákazníka. Layout výrobních zařízení je přizpůsoben optimálnímu materiálovému toku. Předvýrobní procesy jsou integrovány do finálních montážních procesů (One Piece Flow), nebo jsou synchronizovány s konečnou montáží Just In Sequence (JIS). Ostatní procesy jsou řízeny tahem pomocí kanbanových karet.

Přehrát video

Neustálé zlepšování všech procesů

hudak

Uspořádání pracovišť na montážní lince je flexibilní pro různé výrobní dávky a typy výrobků. Vyrábíme několik set variant přístrojů, přičemž malé výrobní dávky (do 20 kusů) tvoří přes 80% naší výroby. Moderní výrobní zařízení jsou optimalizována pro malé výrobní dávky a klademe velký důraz na minimalizaci ztrát při přeseřízení. K řízení jednotlivých procesů využíváme jednoduché vizualizační prvky.

Logistika

Interní logistika

Miele technika

Pro řízení logistiky využíváme kombinaci moderního řídicího systému SAP a klasické osvědčené metody štíhlé logistiky za podpory BPM (Business Process Management) řešení.

Pro co největší efektivitu skladování  používáme velkokapacitní poloautomatický skladový systém řízený vlastním WMS, jenž je součástí našeho BPM řešení, které nám mimo elektronického výrobního i nevýrobního kanbanu pomáhá řídit i externí sklady a také  supermarkety se systémy zásobování JIT i JIS.

Lean logistika

Miele technika

Systém WMS využíváme mimo jiné i pro řízení interního zásobování výroby materiálem pomocí pravidelných interních milk-run okruhů. Pro převoz materiálu používáme tahače a podvozky, na kterých je materiál po celou dobu umístěn, čímž zvyšujeme přepravní kapacitu.

V interní logistice jsou zavedeny štíhlé metody logistiky počínající nivelizovanou výrobou, dále používáme kombinaci pevného i chaotického skladování, což umožňuje jednoduchou implementaci papírových i elektronických kanbanových karet, které slouží k návozu materiálu a také k řízení výroby.

Externí logistika

Miele technika

Systém SAP využíváme především pro řízení externí logistiky, kde jsou zavedené pravidelné milk-run okruhy. Ty jsou nakombinovány pro více dodavatelů pro svoz materiálů a odvoz obalů zpět k nim. Pro přepravu materiálu a hotových výrobků používáme především výměnné nástavby, ale také klasické návěsy.

Kvalita ve výrobě

Kvalitní výrobky jsou alfou a omegou

Miele technika

Miele je synonymem pro vysoce kvalitní přístroje, které se pravidelně umísťují na předních příčkách hodnocení spotřebitelských testů. Velký důraz na kvalitu, spolehlivost a dlouhodobou životnost výrobků je závazkem, jenž vyžaduje velmi precizní nastavení kontrolních mechanismů. 

V duchu motta  „Vždy lepší“ neustále zlepšujeme naše produkty a procesy s využitím celé řady nástrojů, např. Six Sigma. 

 

 

Testování kvality na každém kroku

Miele technika

Kontrola kvality zahrnuje na jedné straně vstupní kontrolu, která umožňuje řízení kvality dodávaných dílů, na straně druhé výrobní a konečnou kontrolu, které zajišťují vysoký standard procesů logistiky, předvýroby, výroby a montáže. Kontrola kvality se podílí i na analýzách vad materiálů, uvolňování produktů a procesů, FMEA analýzách, hodnocení parametrů materiálů i přístrojů. Za účelem zajištění vysokých požadavků zákazníka disponuje 3D měřícími zařízeními, optickým 3D scannerem a nadstandardně vybavenou zkušebnou.

 
1. místo Národní cena kvality České republiky 2016, program Excelence, podnikatelský sektor

Stáhnout

Řízení kvality dodavatelů

Miele technika

Kvalita dílů, které pochází od našich dodavatelů, je podrobena přísnému testování, od vzorkování, vstupní kontrolu, testování ve špičkově vybavené zkušebně, přes reklamace až po audity. Nejdůležitější je však spolupráce na bázi vzájemné důvěry, respektu a oboustranného prospěchu. Dodavatelé jsou našimi partnery. 

Konstrukce

Vývoj dílů sušiček a myček

Miele technika

Počátkem roku 2015 přebíráme z mateřského závodu kompetence pro vývoj dílů sušiček a myček. Nově vzniklé oddělení konstrukce přijímá během roku 2015 spolupracovníky v oblasti konstrukce. 

Aktuální volné pozice a další informace o možnostech spolupráce najdete v sekci kariéra. 

Kariéra - více informací