Trvale udržitelný rozvoj

Nachhaltigkeit

Odpovědnost


Pro společnost Miele je trvale udržitelné jednání závazkem vůči hodnotám a tradicím podniku a je neodmyslitelným základem dlouhodobého úspěchu firmy. Společnost Miele je členem organizace pro mezinárodní udržitelný rozvoj Global Compact a signatářem „charty pro zachování rozmanitosti“. Společnost Miele zveřejňuje každé dva roky zprávu o trvale udržitelném rozvoji.

Více informací

Informace o kritických látkách

Informace o kritických látkách dle čl. 33 evropského nařízení 1907/2006.

Více informací na miele.cz/reach