Systém managementu

Neustále zlepšujeme naše procesy, dodržujeme legislativní a jiné závazné požadavky. Naplňujeme podnikovou filozofii, rozvíjíme tradici Miele a uplatňujeme principy politiky společnosti.

Politika Miele technika

Systém řízení se opírá o pět pilířů: systém managementu kvality, systém environmentálního managementu, systém bezpečnosti práce, společenskou odpovědnost a systém managementu hospodaření s energií. Požadavky těchto systémů se odráží v Politice společnosti. 

Politika Miele technika

Certifikace

Integrovaný systém managementu zahrnuje požadavky těchto mezinárodních standardů: ISO 50001, ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 a SA 8000. Aplikace těchto požadavků do interních procesů je zajištěna jejich implementací do interních dokumentů.

Certifikát systému řízení ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Certifikát systému řízení ISO 50001Certifikát společenské odpovědnosti SA 8000

Kontakt

Miele technika s.r.o. 
Šumperská 1348 
783 91 Uničov

Tel: +420 587 071 100 
Fax: +420 587 071 110 
E-mail: miele.technika@miele.cz