Systém managementu

Politika Miele technika

 

 

 

 

Uplatňujeme vizi: "Miele je nejspolehlivější a nejžádanější prémiová značka na světě." a misi společnosti: "Vždy lepší". Novým definováním dokonalosti vytváříme každý den a všude vzrušující zážitky.

Neustále zlepšujeme naše procesy, dodružujeme legislativní a jiné závazné požadavky. Naplňujeme "Podnikovou filozofii Miele", rozvíjíme tradici Miele a uplatňujeme následující principy:

 
hudak

 

 

Systém managementu kvality naplňuje požadavky normy ISO 9001. Klade důraz na zákazníka a neustálé zlepšování, jak je ostatně vidět na následujících bodech naší politiky:

1. Neustále rozvíjet procesní přístup. 

2. Rozvíjet potenciál zaměstnanců ve vazbě na cíle společnosti, zvyšovat míru zapojení a motivaci  zaměstnanců. 

3. Dosahovat spokojenosti zákazníků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miele

Systém environmentálního managementu naplňuje požadavky normy ISO 14001 a jeho cílem je minimalizace negativního vlivu na životní prostředí našimi procesy. Zaměřuje se na zacházení s odpady a nebezpečnými látkami, jak opět dokládá politika společnosti:

4.Předcházet znečišťování životního prostředí, neustále zlepšovat environmentální výkonnost společnosti. 

Miele

Systém managementu společenské odpovědnosti naplňuje požadavky normy SA 8000. Tím je míněna jak firemní kultura uvnitř společnosti, tak působení organizace v regionu. Ve své politice si společnost stanovila následující:

5. Rozvíjet přístupy v oblasti společenské odpovědnosti týkající se péče o zaměstnance a působení v regionu. 

6. Navazovat a posilovat obchodní vztahy se společensky odpovědnými obchodními partnery. 

 

Miele technika

Systém managementu bezpečnosti práce naplňuje požadavky normy OHSAS 18001. Pomáhá společnosti dosáhnout vysokého standardu v oblasti bezpečnosti práce, snížit riziko vzniku pracovních úrazů. Požadavky politiky v této oblasti jsou:

7. Předcházet vzniku úrazů a poškození zdraví, neustále zlepšovat výkonnost společnosti v oblasti BOZP a PO. 

Miele technika

Systém managementu hospodaření s energií naplňuje požadavky normy ISO 50001. Energií není v tomto případě míněna pouze elektrická energie, nýbrž i voda, plyn, stlačený vzduch a podobně. Politika společnosti v tomto případě stanovuje:

8. Dosahovat snížení energetické náročnosti organizace, neustále zlepšovat výkonnost společnosti v oblasti úspory energií. 

 

Certifikace

Integrovaný systém řízení

Integrovaný systém managementu soustřeďuje do jednoho systému požadavky těchto mezinárodních standardů: ISO 50001, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 a SA 8000. Aplikace těchto požadavků do interních procesů je zajištěna jejich implementací do interních dokumentů. 

 
Certifikát systému řízení ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 500001

Stáhnout
Certifikát společenské odpovědnosti SA 8000

Stáhnout
Politika Miele technika s.r.o.

Stáhnout