Profil společnosti

Miele technika v Uničově

Prvním produktem byla pračka

Miele

1. etapa 2002 - 2006

Společnost Miele technika s.r.o., která je součástí skupiny Miele, byla založena v roce 2002 v Uničově. O rok později byla zahájena výstavba výrobní haly, dnešního segmentu 1 a počátkem roku 2004 byla spuštěna montáž praček s horním plněním. Bylo třeba nabrat a proškolit personál, který dosáhl během roku počet 122 zaměstnanců. V prvních dvou letech provozu byl kladen důraz především na neustálé zlepšování a s tím spojenou nízkou chybovost a také na zavedení managementu kvality (certifikace ISO 9001 a 14001). 

V roce 2006 dosahuje počet zaměstnanců čísla 439. Je zaveden zaměstnanecký časopis Profesionál. Postupné navyšování počtu vyráběných přístrojů je nyní rapidně zvýšeno o 100 %. Optimalizace skladových ploch a zefektivnění výroby je dosaženo zavedením principů štíhlé výroby. 

Pračku doplňuje myčka

Miele

2. etapa 2007 - 2011

V roce 2007 je v nové výrobní hale zahájena montáž myček nádobí. V přístavku k původní hale je spuštěna výroba sušičkových bubnů. Oblast zlepšování je podpořena zavedením nového mzdového systému - prémie, dále nivelizací produkce a řízením výrobních a logistických procesů tahem. Počet zaměstnanců dosahuje čísla 641. V roce 2008 je zavedena norma společenské odpovědnosti SA8000 (certifikace). Úroveň výrobní kvality neustále roste také díky zavedení systematizace a standardizace procesů kvality.V roce 2010 je zaveden systém managementu bezpečnosti práce - norma OHSAS 18001. Postupně jsou budovány také interní podpůrné procesy výroby, např. 6S, Kaizen, Kanban, GEFF a Milk-run. 

Sušička hraje prim

Miele

3. etapa 2012 - 2013

V roce 2012 byly položeny předpoklady pro prudký rozvoj závodu. Před koncem roku byla dostavěna nová výrobní hala o rozloze téměř 9300m2. Postupně sem byly umístěny čtyři lisy pro vstřikování plastů, svářečky plastů, navazující montážní pracoviště a dvě robotizovaná pracoviště na nanášení polyuretanových těsnění na díly do sušiček.  

Souběžně byla v roce 2012 započata specializace dosavadního výrobního zařízení pro naplnění statusu sušičkového závodu koncernu Miele. Postupně byly v rámci výroby sušiček pořízeny čtyři výrobní linky na výrobu podlahových modulů s tepelným čerpadlem a nové laboratoře pro testování dílů sušiček. V létě roku 2013 byla také rozšířena výroba myček. Díky výše uvedeným krokům bylo vytvořeno více než 450 nových pracovních míst. 

Slavíme kulaté narozeniny

Miele technika

2014: 10 let Miele v Uničově

V roce 2014 si uničovský závod připomněl 10. výročí od spuštění výroby. V oblasti výroby a technologií bylo pořízeno další  zařízení: postupový lis na výrobu bočních a zadních stěn sušiček a praček. Logistika dosáhla inovaci spuštěním velkokapacitního poloautomatického skladu. Oblast technické podpory výroby byla posílena o moderní obráběcí stroje a další zařízení. Systém managementu kvality byl posílen o novou normu - ISO 50001 - hospodaření s energií. A vývoj jde stále dopředu. V roce 2014 bylo rozhodnuto o přesunu vývoje dílů sušiček a myček do Uničova. Od roku 2015 budujeme oddělení konstrukce. 

Přijeďte k nám na exkurzi

Miele technika

Komentované prohlídky výroby

Nabízíme prohlídku výrobních provozů studentům, školním třídám, profesním i dalším zájemcům. Po předchozí domluvě je možné shlédnout kompletní výrobní provoz, anebo jeho části: montáž hotových přístrojů - sušiček, praček a myček, výrobu sušičkových bubnů, bočních a zadních stěn spotřebičů, výrobu plastových výlisků, dále zázemí nástrojárny s moderními obráběcími stroji, velkokapacitní poloautomatický sklad a další principy štíhlé výroby a logistiky.  

Kontakt

Miele jako zaměstnavatel

Jak si vedeme v regionu


Během naší existence jsme se stali jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu. Neustále se rozvíjíme, přebíráme nové technologie a zlepšujeme procesy. Své schopnosti a postavení prověřujeme také porovnáním s ostatními zaměstnavateli. 

V letech 2014 až 2017 jsme získali 1. místo v prestižní soutěži Sodexo Zaměstnavatel regionu do 5000 zaměstnanců v Olomouckém kraji. V celostátním kole Zaměstnavatel roku jsme v roce 2014 obsadili 4. místo. Cenu uděluje Klub zaměstnavatelů po zhodnocení kritérií jako jsou pracovní podmínky, vzdělávání, bezpečnost práce, benefity, atd. 

Aktuální volné pozice a další informace o možnostech spolupráce najdete v sekci kariéra. 

Kariéra - více informací

Olomoucký kraj Miele technika je významným zaměstnavatelem Olomouckého kraje
 
1. místo Sodexo Zaměstnavatel regionu 2017 do 5000 zaměstnanců v Olomouckém kraji.

Stáhnout
4. místo Sodexo Zaměstnavatel roku 2014 do 5000 zaměstnanců v celostátním kole.

Stáhnout
1. místo Zlatý středník 2013 pro interní magazín Profesionál, kategorie Průmysl a strojírenství.

Stáhnout

Magazín Profesionál

Miele

K více než patnáctistovce zaměstnanců směřují informace také prostřednictvím interního magazínu Profesionál. Čtvrtletník je připravován redakční radou tvořenou zaměstnanci. Informuje o aktuálním dění ve společnosti jako jsou projekty, zaměstnanecké akce, novinky ve světě Miele, a nechybí ani volnočasové rubriky, například výherní křížovka nebo tip na výlet. V roce 2014 se Profesionálu podařilo umístit v soutěži firemních médií Zlatý středník 2013 na 1. místě v kategorii Průmysl a strojírenství. 

Firemní akce

Rodinný den Miele

Miele technika

V lednu roku 2014 oslavil uničovský závod 10. výročí zahájení výroby. Jubilejní rok si připomněli zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci na rodinném dni, který se konal 16. 8. 2014 v areálu závodu. 

Přehrát video

Ve víru tance a dobré zábavy

Miele technika

Již tradiční reprezentační ples společnosti se nese ve slavnostní atmosféře. České a slovenské hudební i moderátorské hvězdy uspokojí i ty nejvyšší nároky plesových nadšenců. Tento ples se stal oblíbenou záležitostí nejen pro zaměstnance, jejich partnery a přátelé, ale také pro obchodní partnery a příznivce společnosti.

10. výročí zaměstnanců u Miele

Miele technika

Zaměstnanci, kteří dovrší u Miele desáté pracovní výročí, jsou pozváni vedením společnosti ke slavnostnímu setkání. Při společném obědu a přípitku jsou odměněni gratulací, květinou, finanční odměnou a společnou fotografií. 

Pomáháme druhým

Podporujeme region

Miele technika

Jsme výrobní závod a významný zaměstnavatel Olomouckého kraje. Dobře si uvědomujeme, že je třeba kompenzovat regionu negativní dopad vyplývající z průmyslové činnosti. Snažíme se nejen snižovat energie zavedením systému řízení energií a optimalizovat zásobování, ale i podporovat charitativní organizace a kulturní život v regionu.

Partnerské organizace

Miele technika

Pravidelně přispíváme na provoz stacionáře Jasněnka v Uničově, který pečuje o zdravotně znevýhodněné občany. Dalšími podporovanými subjeky jsou například Charita Šternberk, Fond ohrožených dětí Klokánek, Dětský domov Zábřeh a Štíty, Dům dětí a mládeže v Uničově, Středisko pro ranou péči v Olomouci a Sdružení D. 

Daruj krev s Miele

Miele technika

Do nejrůznějších charitativních aktivit se snažíme zapojit také naše zaměstnance. Aktivně podporujeme dárcovství krve pod záštitou akce Daruj krev s Miele a jezdíme organizovaně na transfúzní stanici do Olomouce a Šumperka. 

Plníme dětská přání

Miele technika

Každoročně před Vánoci se u nás na chvíli zastaví stroje a zaměstnanci přivítají děti z dětského domova u stromu splněnch přání přímo v prostorách výroby. Dárky nachystané pod stromem pro ně obstarávají přímo zaměstnanci na základě obrázků, které si děti nakreslili. Vánoční nadílka je tak u nás každoročně o něco dříve. 

Žijeme také kulturou

Miele technika

Společenská odpovědnost v našem vnímání není orientovaná pouze na zdravotně a jinak znevýhodněné spoluobčany, ale také na podporu a rozvoj kulturního života v regionu. Jsme partnerem a sponzorem Uničovského kulturního léta a olomouckých dnů německého jazyka Festival Olmützer Kulturtage.