Profil společnosti

Miele technika v Uničově

Prvním produktem byla pračka

Miele

1. etapa 2002 - 2006

Společnost Miele technika s.r.o., která je součástí skupiny Miele, byla založena v roce 2002 v Uničově. O rok později byla zahájena výstavba výrobní haly, dnešního segmentu 1 a počátkem roku 2004 byla spuštěna montáž praček s horním plněním. Bylo třeba nabrat a proškolit personál, který dosáhl během roku počet 122 zaměstnanců. V prvních dvou letech provozu byl kladen důraz především na neustálé zlepšování a s tím spojenou nízkou chybovost a také na zavedení managementu kvality (certifikace ISO 9001 a 14001). 

V roce 2006 dosahuje počet zaměstnanců čísla 439. Je zaveden zaměstnanecký časopis Profesionál. Postupné navyšování počtu vyráběných přístrojů je nyní rapidně zvýšeno o 100 %. Optimalizace skladových ploch a zefektivnění výroby je dosaženo zavedením principů štíhlé výroby. 

Pračku doplňuje myčka

Miele

2. etapa 2007 - 2011

V roce 2007 je v nové výrobní hale zahájena montáž myček nádobí. V přístavku k původní hale je spuštěna výroba sušičkových bubnů. Oblast zlepšování je podpořena zavedením nového mzdového systému - prémie, dále nivelizací produkce a řízením výrobních a logistických procesů tahem. Počet zaměstnanců dosahuje čísla 641. V roce 2008 je zavedena norma společenské odpovědnosti SA8000 (certifikace). Úroveň výrobní kvality neustále roste také díky zavedení systematizace a standardizace procesů kvality.V roce 2010 je zaveden systém managementu bezpečnosti práce - norma OHSAS 18001. Postupně jsou budovány také interní podpůrné procesy výroby, např. 6S, Kaizen, Kanban, GEFF a Milk-run. 

Sušička hraje prim

Miele

3. etapa 2012 - 2013

V roce 2012 byly položeny předpoklady pro prudký rozvoj závodu. Před koncem roku byla dostavěna nová výrobní hala o rozloze téměř 9300m2. Postupně sem byly umístěny čtyři lisy pro vstřikování plastů, svářečky plastů, navazující montážní pracoviště a dvě robotizovaná pracoviště na nanášení polyuretanových těsnění na díly do sušiček.  

Souběžně byla v roce 2012 započata specializace dosavadního výrobního zařízení pro naplnění statusu sušičkového závodu koncernu Miele. Postupně byly v rámci výroby sušiček pořízeny čtyři výrobní linky na výrobu podlahových modulů s tepelným čerpadlem a nové laboratoře pro testování dílů sušiček. V létě roku 2013 byla také rozšířena výroba myček. Díky výše uvedeným krokům bylo vytvořeno více než 450 nových pracovních míst. 

Slavíme kulaté narozeniny

Miele technika

2014: 10 let Miele v Uničově

V roce 2014 si uničovský závod připomněl 10. výročí od spuštění výroby. V oblasti výroby a technologií bylo pořízeno další  zařízení: postupový lis na výrobu bočních a zadních stěn sušiček a praček. Logistika dosáhla inovaci spuštěním velkokapacitního poloautomatického skladu. Oblast technické podpory výroby byla posílena o moderní obráběcí stroje a další zařízení. Systém managementu kvality byl posílen o novou normu - ISO 50001 - hospodaření s energií. A vývoj jde stále dopředu. V roce 2014 bylo rozhodnuto o přesunu vývoje dílů sušiček a myček do Uničova. Od roku 2015 budujeme oddělení konstrukce. 

Přijeďte k nám na exkurzi

Miele technika

Komentované prohlídky výroby

Nabízíme prohlídku výrobních provozů studentům, školním třídám, profesním i dalším zájemcům. Po předchozí domluvě je možné shlédnout kompletní výrobní provoz, anebo jeho části: montáž hotových přístrojů - sušiček, praček a myček, výrobu sušičkových bubnů, bočních a zadních stěn spotřebičů, výrobu plastových výlisků, dále zázemí nástrojárny s moderními obráběcími stroji, velkokapacitní poloautomatický sklad a další principy štíhlé výroby a logistiky.  

Kontakt

Miele jako zaměstnavatel

Jak si vedeme v regionu


Během naší existence jsme se stali jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu. Neustále se rozvíjíme, přebíráme nové technologie a zlepšujeme procesy. Své schopnosti a postavení prověřujeme také porovnáním s ostatními zaměstnavateli. 

V letech 2014 až 2017 jsme získali 1. místo v prestižní soutěži Sodexo Zaměstnavatel regionu do 5000 zaměstnanců v Olomouckém kraji. V celostátním kole Zaměstnavatel roku jsme v roce 2014 obsadili 4. místo. Cenu uděluje Klub zaměstnavatelů po zhodnocení kritérií jako jsou pracovní podmínky, vzdělávání, bezpečnost práce, benefity, atd. 

Aktuální volné pozice a další informace o možnostech spolupráce najdete v sekci kariéra. 

Kariéra - více informací

Olomoucký kraj Miele technika je významným zaměstnavatelem Olomouckého kraje
 
1. místo Sodexo Zaměstnavatel regionu 2017 do 5000 zaměstnanců v Olomouckém kraji.

Stáhnout
4. místo Sodexo Zaměstnavatel roku 2014 do 5000 zaměstnanců v celostátním kole.

Stáhnout
1. místo Zlatý středník 2013 pro interní magazín Profesionál, kategorie Průmysl a strojírenství.

Stáhnout

Nadstandardní péče o zaměstnance

Miele technika

Svým zaměstnancům nabízíme slušné a férové jednání v zázemí tradiční společnosti. Vynakládáme nemalé prostředky na školení, kurzy, jazykové vzdělávání a osobní růst. Nabízíme nadstandardní benefity, například pružnou pracovní dobu, měsíční a půlroční odměny, slevy na výrobky Miele aj. Neustále rozšiřujeme řady našich zaměstnanců. Nabídku pracovních míst najdete v sekci Kariéra.

Významný zaměstnavatel regionu

Miele technika

Pracovní podmínky prověřujeme také porovnáváním s ostatními zaměstnavateli. V letech 2014 až 2017 jsme získali 1. místo v prestižní soutěži Sodexo Zaměstnavatel regionu do 5000 zaměstnanců v Olomouckém kraji. V celostátním kole Zaměstnavatel roku jsme v roce 2014 obsadili 4. místo. Cenu uděluje Klub zaměstnavatelů po zhodnocení kritérií, jako jsou pracovní podmínky, vzdělávání, bezpečnost práce, benefity, atd. Za rok 2018 jsme obsadili v krajském kole bronzové místo.

Podpora mladých talentů

Miele technika

Mládí má přednost. Spolupracujeme se základními, středními i vysokými školami. Podporujeme technického ducha prostřednictvím sponzorství soutěží, exkurzí u nás ve výrobě aj. Studentům nabízíme brigády, praxe, spolupráci při psaní bakalářské, nebo diplomové práce, a možnost pracovního poměru po skončení studia.  

Komunikace napříč firmou

Miele

K více než 1500 zaměstnancům proudí informace různými komunikačními prostředky. Kromě klasického telefonu a emialu využíváme sharepoint, informační kiosky a terminály, nástěnky, týmové kroužky, porady, brožury a v neposlední řadě časopis Profesionál. Čtvrtletník je připravován redakční radou tvořenou zaměstnanci. Informuje o aktuálním dění ve firmě, o zaměstnaneckých akcích, novinkách ve světě Miele i lifestylových tématech. Profesionál získal v uplynulých letech několik prestižních ocenění v celonárodních PR soutěžích Zlatý středník a Fénix content marketing.

Firemní akce

Rodinný den Miele

Miele technika

V lednu roku 2014 oslavil uničovský závod 10. výročí zahájení výroby. Jubilejní rok si připomněli zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci na rodinném dni, který se konal 16. 8. 2014 v areálu závodu. 

Přehrát video

Ve víru tance a dobré zábavy

Miele technika

Již tradiční reprezentační ples společnosti se nese ve slavnostní atmosféře. České a slovenské hudební i moderátorské hvězdy uspokojí i ty nejvyšší nároky plesových nadšenců. Tento ples se stal oblíbenou záležitostí nejen pro zaměstnance, jejich partnery a přátelé, ale také pro obchodní partnery a příznivce společnosti.

10. výročí zaměstnanců u Miele

Miele technika

Zaměstnanci, kteří dovrší u Miele desáté pracovní výročí, jsou pozváni vedením společnosti ke slavnostnímu setkání. Při společném obědu a přípitku jsou odměněni gratulací, květinou, finanční odměnou a společnou fotografií. 

Sportovní den

Miele technika

Sport se u Miele nosí. Desítky týmů zaměstnanců Miele se setkávají úderem léta na sportovišti při volejbalu, badmintonu, fotbalu či ping-pongu. Nechybí dobrá zábava, dobré jídlo a pití. Miele aktivně podporuje zdraví svých zaměstnanců pořádáním podobných sportovních akcí, poskytováním slev ve vybraných sportovních zařízeních aj. Zaměstnanci si mohou zakoupit také firemní funkční tričko za symbolickou cenu. 

Do práce na kole

Miele technika

Jsme zapojeni do celorepublikového projektu Do práce na kole, www.dopracenakole.cz. A kdo nejezdí na kole, může chodit pěšky. A u Miele je vždycky něco navíc, takže na účastníky čekají extra soutěže a výhry spojené s touto akcí. Kola si naši  zaměstnanci nechávají v elektronicky uzamykatelné kolárně. 

Pomáháme druhým

Pečujeme o naše okolí

Miele technika

Myslíme na životní prostředí a jsme si vědomi, že je třeba regionu kompenzovat negativní dopad průmyslové činnosti. Snižujeme energie díky systému řízení energií a optimalizujeme dopravu plynoucí ze zásobování. Dále také podporujeme charitativní organizace a kulturu v regionu. Naši zaměstnanci také aktivně pomáhají. Nedávno se sešli v blízké obci, aby společně zasadili stromy anebo mají možnost  pomáhat v dobrovolnickém programu Pomáhám s Miele. 

 

 

Partnerské organizace

Miele technika

Pravidelně přispíváme na provoz stacionáře Jasněnka v Uničově, který pečuje o zdravotně znevýhodněné občany. Dalšími podporovanými subjeky jsou například Vincentinum v Uničově, Charita Šternberk, Dětský domov Zábřeh a Štíty, Sdružení Šance a mnohé další instituce. 

Daruj krev s Miele

Miele technika

Do nejrůznějších charitativních aktivit se snažíme zapojit také naše zaměstnance. Aktivně podporujeme dárcovství krve pod záštitou akce Daruj krev s Miele a jezdíme organizovaně na transfúzní stanici do Olomouce a Šumperka. 

Plníme dětská přání

Miele technika

Každoročně před Vánoci se u nás na chvíli zastaví stroje a zaměstnanci přivítají děti z dětského domova u stromu splněnch přání přímo v prostorách výroby. Dárky nachystané pod stromem pro ně obstarávají přímo zaměstnanci na základě obrázků, které si děti nakreslili. Vánoční nadílka je tak u nás každoročně o něco dříve. 

Žijeme také kulturou

Miele technika

Společenská odpovědnost v našem vnímání není orientovaná pouze na zdravotně a jinak znevýhodněné spoluobčany, ale také na podporu a rozvoj kulturního života v regionu. Jsme partnerem a sponzorem Uničovského kulturního léta a olomouckých dnů německého jazyka Festival Olmützer Kulturtage.