Kontinuita vedení

Management bei Miele

Od založení v roce 1899 je společnost Miele v rukou rodin Miele a Zinkann. Všech zhruba 70 společníků je přímými potomky jednoho z obou zakladatelů, Carla Mieleho nebo Reinharda Zinkanna.

Obě rodiny jsou od počátku až dodnes zastoupeny i v operativním vedení společnosti.

Jako jednatelé mají všichni stejná oprávnění. Zleva: Dr. Stefan Breit (jednatel, technika), Dr. Markus Miele (jednatel a společník), Olaf Bartsch (jednatel, finance a hlavní správa), Dr. Reinhard Zinkann (jednatel a společník) a Dr. Axel Kniehl (jednatel, marketing a prodej).