Kontinuita vedení

Management bei Miele

Od založení v roce 1899 je společnost Miele v rukou rodin Miele a Zinkann. Všech zhruba 70 společníků je přímými potomky jednoho z obou zakladatelů, Carla Mieleho nebo Reinharda Zinkanna.

Obě rodiny se podílejí na operativním řízení společnosti spolu se čtyřmi nerodinnými členy představenstva, každý s vlastním portfoliem. 

Všichni členové Výkonné rady jsou si rovni, na obrázku zleva doprava: Dr. Markus Miele (Výkonný ředitel a spolumajitel), Dr. Stefan Breit (Technologie), Dr Axel Kniehl (Marketing & Obchod), Rebecca Steinhage (HR & Podnikové záležitosti), Dr. Reinhard Zinkann (Výkonný ředitel a spolumajitel) a Olaf Bartsch (Finance & Administrativa).