Kuchařka Miele k zakoupené pečicí nebo parní troubě zdarma

Typ přístroje

Výrobní číslo přístroje:*

Osobní údaje

Oslovení

Titul

Jméno*

Příjmení*

Ulice*

č.p.*

PSČ*

Místo*

Telefon

E-mail*

Osoba, která vyplnila tento formulář, současně jeho odesláním potvrzuje a souhlasí s tím, aby společnost Miele, spol. s r. o. zapracovala údaje uvedené na tomto formuláři do svého informačního systému k marketingovým účelům a tento informační systém provozovala na dobu neurčitou pro svoji potřebu ve smyslu zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osoba, která vyplnila tento formulář, má právo přístupu k vlastním osobním údajům, jakož i další práva stanovená v §21 uvedeného zákona. Společnost Miele, spol. s r.o. ručí za bezpečnost údajů v informačním systému, ve smyslu uvedeného zákona.

* povinné údaje