Trvalé rozpoznání hrnce

Nejlepší využití energie
Jestliže se na některé varné zóně již nachází nádobí, aktivuje se číselná řada automaticky bezprostředně po zapnutí varné desky. Díky tomu odpadá ruční aktivace varných zón.
Charakteristika výbavy v závislosti na modelu