Rukojeti s kovovým svodičem

Exclusiv bei Miele
Působí jako bleskosvod
Všechny vysavače Miele mají v rukojeti zabudovanou kovovou nit, která funguje jako malý bleskosvod. Tím je zamezeno statickému výboji mezi přístrojem a uživatelem.
Charakteristika výbavy v závislosti na modelu