Bezpečnostní pojistka "přístroj zablokován"

Žádné otvírání dvířek během procesu přípravy pokrmu
Aby se zabránilo nechtěnému spuštění přístroje nebo přerušení jeho provozu, lze nastavit bezpečnostní funkci "zablokovat přístroj", čímž je garantován hladký průběh procesu přípravy pokrmu.
Charakteristika výbavy v závislosti na modelu