Bezpečnostní funkce

Automatické vypínání pro maximální bezpečí
Přístroj lze zablokovat poklepem prstů - tím je chráněn před nechtěným zapnutím, například dětmi. Také v případě, že je překročena maximální provozní doba přístroje, přístroj se rovněž sám vypne. Jestliže tedy zapomenete přístroj vypnout, o vaši bezpečnost je i tak dobře postaráno.
Charakteristika výbavy v závislosti na modelu