Transparentní spotřeba energie

K čemu slouží energetický štítek EU?
Podle usnesení EU byl energetický štítek pro vysavače zaveden za účelem snížení spotřeby el. energie v Evropě a zpřehlednění informací o výkonu přístrojů pro zákazníky, a tím i k ochraně životního prostředí. Maximální jmenovitý příkon vysavačů je omezen od září 2017 na 900 Wattů.
Na energetickém štítku naleznete tyto hodnoty:
Třída energetické účinnosti
Uvádí, jak vysoký je příkon, a tím i spotřeba energie jednotlivého vysavače. Faktory, jako jsou životnost přístroje, výroba šetrná k přírodním zdrojům nebo recyklovatelnost, přitom nejsou zohledněny.
Průměrná roční spotřeba energie
Průměrná roční spotřeba energie je uváděna v kilowatthodinách za rok (kWh/a). Tato hodnota je vypočtena na základě průměrné domácnosti s obytnou plochou 87 m2 a 50 čisticích cyklů za rok. Vlastní hodnota spotřeby závisí na používání vysavače.
Třída emisí prachu
Třída emisí prachu udává, jak čistý je vyfukovaný vzduch z vysavače.
Hladina akustického výkonu
Hladina akustického výkonu uvádí hlučnost přístroje v decibelech. Tato hodnota je měřena na koberci.
Třída účinnosti čištění pro koberce
Třída účinnosti čištění pro koberce je stanovena zaválcováním prachu do koberce a jeho následným vysáváním. Čím více prachu je vysáto, tím lepší je čisticí výkon vysavače.
Třída účinnosti čištění pro tvrdé podlahy
Účinnost čištění na tvrdých podlahách je stanovena rozprášením prachu do štěrbin dřevěné desky a následným vysátím. Čím více prachu je vysáto, tím vyšší je čisticí výkon vysavače.
Charakteristika výbavy v závislosti na modelu