Patentovaný* zásobník soli ve dvířkách

Exclusiv bei Miele
Doplňujte sůl pohodlně
Patentovaný zásobník soli je umístěn ve dvířkách myčky. Můžete jej pohodlně naplnit vestoje při pootevřených dvířkách. Není nutné se ohýbat, vyjmout spodní koš a manipulovat s ním hluboko v mycím prostoru.
EP1457153B1, US7124765B2Charakteristika výbavy v závislosti na modelu