Kompetence v oblasti techniky odvětrávání

Externí ventilátor
Díky použití externího ventilátoru v provozu s odtahem vzduchu dochází k redukci pachů v kuchyni. Ventilátor pak není umístěn v odsavači jako obvykle, ale je instalován například na venkovní stěnu. K výrazné redukci pachů doporučujeme odtah ve vzdálenosti minimálně 5–7 metrů. Ventilátory a odsavače par jsou vzájemně spojeny řídicím kabelem. Pro toto řešení nabízí společnost Miele odtahové ventilátory na venkovní zeď (AWG 102), na střechu (DGG 102) nebo dovnitř (ABLG 202).
Tlumič hluku - plus pro váš klid
Mnoho odsavačů par Miele je standardně vybaveno vysoce účinným akustickým balíčkem Silence a pracují tak velmi tiše. O ještě více klidu se postará tlumič hluku Miele DASD 150, který je dostupný jako dokoupitelné příslušenství. Redukuje hlučnost až o 4,5 dB(A) re 1 pW a vytváří tak tišší pracovní prostředí. Navíc je flexibilně použitelný. Je vhodný jak pro režim odtahu, tak i pro cirkulaci.
Průchodka střechou
Pokud má být vzduch odváděn střechou, budete potřebovat průchodku střechou. Miele nabízí nejrůznější provedení (DDF 125/150 nebo DDF 200), která můžete použít do střech se sklonem od 22° a na všechny druhy tašek. Kvalitní nerezové provedení je instalováno do stabilního olověného krycího rámu odolného proti povětrnostním vlivům.
Odtahová roura do zdi
Pro odtah vzduchu směrem ven se do vnější zdi instaluje odtahová roura. U běžných řešení může vzniknout tepelný most, který způsobuje ztráty energie. Například v zimě může do systému odtahového potrubí vniknout studený vzduch. Odtahová roura Miele DMK 150-1 tomuto jevu zabraňuje, protože je vybavena těsně přiléhající zpětnou klapkou. Magnetický uzávěr zabraňuje proudění studeného nebo teplého vzduchu do budovy, což ušetří energii. Kromě toho je tím vyloučeno vniknutí cizích těles, jako například listí, nečistot atd., do odtahového potrubí. Lamely odtahové roury jsou navrženy tak, aby rozváděly proud vzduchu. Dochází tím k minimalizaci ztrát výkonu a proud vzduchu je odváděn od zdi domu.
Odtahové hadice
Odtah umožňuje cílené odvádění pachů, vlhkosti a horka směrem ven. Tvar a provedení odtahu jsou rozhodující pro výkon a hlučnost odsavače. Nejlepší jsou hladké, kulaté rozvody nebo speciální ploché rozvody bez redukce průměru. Společnost Miele zpravidla doporučuje průměr 150 mm. V případě odsavačů s velmi vysokým výkonem je obvyklý průměr 200 mm. Miele nabízí komplexní sortiment plochého odtahového potrubí. Bližší informace naleznete v katalogu příslušenství.
Technika odvětrávání
všechny odsavače par Miele jsou testovány podle aktuálně platných evropských norem. Hodnoty vzduchového a akustického výkonu, které naleznete v tomto katalogu, jsou reprezentativními a srovnávacími hodnotami. Miele je už od roku 2009 členem sdružení CECED* (Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů), jehož prostřednictvím se všichni členové dobrovolně zavazují k tomu, že budou hodnoty vzduchového a akustického výkonu měřit v souladu s platnými evropskými normami a pouze tyto hodnoty také zveřejňovat v katalozích. Tak je pro koncového zákazníka zajištěna transparentnost výkonnostních charakteristik.
Conseil Européen de la Construction d’appareils DomestiquesCharakteristika výbavy v závislosti na modelu