Asistované uvedení do provozu

Exclusiv bei Miele
Snadné zprovoznění
Před prvním použitím systému FashionMaster vás přístroj jednoduše provede nejdůležitějšími nastaveními. Vyberete si jen jazyk pro zobrazování informací přístroje a zadáte tvrdost vody. Přístroj vám nyní automaticky sdělí optimální interval odvápňování. Zajistí se tak optimální péče o systém FashionMaster a prodlouží se i jeho životnost.
Charakteristika výbavy v závislosti na modelu