Velký skládací prostor

Spousta místa pro právě vyžehlené prádlo
Po vyžehlení spadne prádlo zcela volně do velkého odkládacího prostoru – bez pomačkání.
Charakteristika výbavy v závislosti na modelu