Ochrana proti pomačkání

Automatické rozvolnění
Jestliže nechcete své textilie vyjmout ihned po skončení programu, ochrana proti pomačkání zajišťuje rozvolnění prádla v pravidelných intervalech, takže se prádlo nepomačká.
Charakteristika výbavy v závislosti na modelu