Bezpečnostní vypínání

Automatické vypínání pro maximální bezpečí
Pokud dojde k překročení maximální 12hodinové doby provozu, nahřívač se automaticky vypne. Takže až jednou zapomenete přístroj vypnout, bezpečí je stále zajištěno.
Charakteristika výbavy v závislosti na modelu