Individuální nastavení

Konfigurace přístroje dle Vašich představ
U celé řady modelů Miele můžete parametry nastavené z výroby libovolně změnit, např. hlasitost senzorových tlačítek apod.
Charakteristika výbavy v závislosti na modelu