Bezpečnostní funkce

Automatické vypínání pro maximální bezpečí
Přístroj lze zablokovat a chránit jej tak před nechtěným zapnutím, např. dětmi. Když je maximální provozní doba překročena, trouba Miele se automaticky vypne. Přesto, že někdy zapomenete přístroj vypnout, je o bezpečnost postaráno.
Charakteristika výbavy v závislosti na modelu